Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ KHE MO

Tên đơn vị : UBND xã Khe Mo
Địa chỉ : Xóm Khe Mo2 – xã Khe Mo
Điện thoại: 0280 3 820613

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 
1.Chủ tịch HĐND
Họ và tên : Đinh Mạnh Tuấn
Năm sinh : 26-6-1975
Trình độ chuyên môn : Đại học
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Email: Dinhmanhtuan.donghy@thainguyen.gov.vn

 

 

 
 
2. Phó Chủ tịch HĐND
Họ và tên : Trần Văn Ngọc
Năm sinh : 10-02-1981
Trình độ chuyên môn : Đại học
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Email: ngoctv.donghy@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3187619