Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ KHE MO

Tên đơn vị : UBND xã Khe Mo
Địa chỉ : Xóm Khe Mo2 – xã Khe Mo
Điện thoại: 0280 3 820613

ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Chủ tịch UBND
Họ và tên : Nguyễn Duy Hưng
Năm sinh : 27/12/1973
Trình độ chuyên môn : Đại học
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Email: hungnd.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Chủ tịch UBND

Họ và tên : Đoàn Văn Tới
Năm sinh : 02-02-1984
Trình độ chuyên môn : Đại học
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Email: toidv.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Chủ tịch UBND

Họ và tên : Hứa Văn Phúc
Năm sinh : 17/12/1978
Trình độ chuyên môn : Đại học
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Email: phuchv.donghy@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3187619