Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Cải cách hành chính

Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo,hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 20221 theo chuẩn nghèo đa chiều gđ 2022-2025 trên địa bàn xã Khe Mo

23-12-2021

Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo,hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 20221 theo chuẩn nghèo đa chiều gđ 2022-2025 trên địa bàn xã Khe Mo

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3187619