Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 88/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2024 của UBND xã Khe Mo 02/04/2024 Nguyễn Duy Hưng
2 09/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của xã Khe Mo 03/01/2024 Nguyễn Duy Hưng
3 Số: 376 /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán năm 2023 UBND xã Khe Mo 29/12/2023 Nguyễn Duy Hưng
4 375 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán QUÝ 4 năm 2023 UBND xã Khe Mo 29/12/2023 Nguyễn Duy Hưng
5 354/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai số liệu làm căn cứ trình HĐND xã quyết định dự toán ngân sách xã năm 2024 15/12/2023
6 307/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán quý 3 năm 2023 UBND xã Khe Mo 03/10/2023 Nguyễn Duy Hưng
7 306/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán 9 tháng năm 2023 UBND xã Khe Mo 03/10/2023 Nguyễn Duy Hưng
8 255/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2022 04/08/2023 Nguyễn Duy Hưng
9 237/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán quý 2 năm 2023 UBND xã Khe Mo 03/07/2023 Nguyễn Duy Hưng
10 236/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán 06 tháng năm 2023 UBND xã Khe Mo 03/07/2023 Nguyễn Duy Hưng
11 105/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Quý I năm 2023 04/04/2023 Nguyễn Duy Hưng
12 11/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của xã Khe Mo 05/01/2023 Nguyễn Duy Hưng
13 04/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2022 03/01/2023 Nguyễn Duy Hưng
14 679/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai số liệu làm căn cứ trình HĐND xã quyết định dự toán ngân sách xã năm 2023 15/12/2022 Nguyễn Duy Hưng
15 608/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng năm 2022 10/10/2022 Nguyễn Duy Hưng
16 467/QĐ-UBND QĐ công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2021 01/08/2022 Lê Ngọc Dũng
17 459/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng năm 2022 13/07/2022 Lê Ngọc Dũng
18 458/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Quý 2 năm 2022 13/07/2022 Lê Ngọc Dũng
19 246/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý Inăm 2022 06/04/2022 Lê Ngọc Dũng
20 11/QĐ-UBND Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022 04/01/2022 Lê Ngọc Dũng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3187619